06 Aug 2017 TOQUE Kenora, ON Whitecap Pavillion Whitecap Pavillion Buy ticket